สินค้าขายดี

ข้อมูลคลีนิก

ไขปัญหา แนวทางรักษา แผลเป็นนูน (keloid scar) ปรึกษาทีมแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ฉัตร-พีร คลินิก^^

ไขปัญหา แนวทางรักษา แผลเป็นนูน (keloid scar) ปรึกษาทีมแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ฉัตร-พีร คลินิก^^

5 คำถาม? ว่าด้วยเรื่องแผลเป็นนูน (Keloid scar)

1.ถาม : เกิดขึ้นได้อย่างไร?
ตอบ : ปกติเมื่อร่างกายเกิดบาดแผล ก็จะเริ่มมีกระบวนการรักษาแผลเกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการนั้นจะประกอบไปด้วยสมดุลของสร้างเนื้อใหม่และสลายเนื้อส่วนที่สร้างเกินขึ้นมา แต่หากกระบวนการนี้เสียสมดุลไปทำให้เกิดการสร้างมากกว่าการทำลายสุดท้ายจึงเกิดเป็นแผลเป็นนูนขึ้น

2.ถาม : ทำไมบางคนเป็นแล้วบางคนไม่เป็น?

ตอบ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดแผลเป็นมีหลายประการ

2.1 ปัจจัยทางพันธุกรรม พบว่าในพันธุกรรมของมนุษย์มียีนที่สัมพันธ์กับการเกิดแผลเป็นเช่น HLA-B14, HLA-B21, etc. หรือแม้กระทั่ง หมู่เลือดกรุ๊ป A ซึ่งทำให้คนที่มียีนเหล่านี้หรือหมู่เลือดกรุ๊ป A มีโอกาสเกิดแผลเป็นนูนได้มากกว่า

2.2 บริเวณที่เกิดแผล แผลเป็นนูนมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังที่มีแรงตึงสูงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอด เช่น หัวไหล่ หน้าอก คางหรือบริเวณกรอบหน้า การมีแผลบริเวณดังกล่าวทำให้มีโอกาสเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้น

2.3 การดูแลหลังเกิดแผล หากมีการดูแลแผลไม่ถูกต้อง มีการอักเสบติดเชื้อตามมาย่อมเพิ่มโอกาสเกิดแผลเป็นสูงขึ้น3.ถาม : มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง ?

ตอบ : การรักษาปัจจุบันมีหลายวิธีเช่น 

3.1 การฉีดยาสลายแผลเป็นพวก corticosteroid,หรือยากลุ่มเคมีบำบัดต่างๆ

3.2 การรักษาด้วยไอเย็น (Cryosurgery)

3.3 การรักษาด้วยการผ่าตัด (Surgical Excision) การผ่าตัดโดยปกติจะใช้กับผู้ป่วยที่มีแผลเป็นนูนจากการเจาะหูไม่นิยมใช้กับแผลเป็นบริเวณอื่นเพราะจะเกิดแผลเป็นที่ใหญ่กว่าเดิมได้ และการผ่าตัดควรทำโดยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

3.4 การรักษาด้วยเลเซอร์ เช่น Erbium YAG, Pulsed-dye laser มีรายงานว่าได้ผลดีแต่ก็ควรทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเช่นกัน

3.5 ยังมีการคิดค้นวิธีการรักษาใหม่ๆอีกมากที่ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยซึ่งต้องรอติดตามผล                                                                                    

4.ถาม : วิธีการรักษาแบบไหนที่ดีที่สุด สามารถหายขาดได้ไหม?                                                                                                                              ตอบ : ไม่มีวิธีการรักษาที่ดีที่สุด เพราะในผู้ป่วยแต่ละคนก็ตอบสนองต่อการรักษาแต่ละวิธีแตกต่างกันไป ในบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายวิธีร่วมกันจึงจะได้ผล โดยจะรักษาวิธีใดนั้นผู้ป่วยควรได้รับการตรวจประเมินโดยแพทย์ก่อนเสมอ 

โดยมากมักไม่หายขาดแต่หลังการรักษาในบางรายที่ดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถหายจนใกล้เคียงปกติได้เลย แต่ก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหากเกิดแผลซ้ำหรือบาดเจ็บบริเวณเดิม5.ถาม : จะป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนได้อย่างไร?

 ตอบ : การป้องกันที่ดีที่สุด คือไม่ทำให้เกิดแผลขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลเป็นดังที่กล่าวไปข้างต้น แนะนำว่าหากเกิดแผลขนาดใหญ่แผลอยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลเป็นหรือเริ่มเกิดเป็นแผลเป็นขนาดเล็กขึ้นแล้ว ควรรีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผิวหนังโดยเร็วที่สุด เพราะการดูแลรักษาแผลที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันแผลเป็น และแผลเป็นขนาดเล็กย่อมให้ผลการรักษาที่ดีกว่าแผลเป็นขนาดใหญ่

สนใจสอบถามปัญหาด้านผิวหนังและความงาม โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เพิ่มเติมติดต่อ

INBOX Facebook page Personal Dermatologist 
LINE ID : personal.dermato
TEL. 098-747-8833
www.chatpeeraclinic.com

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code