ทีมแพทย์เฉพาะทาง (Dermatologist)


“The Best Care by REAL SKIN Experts” เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าทีมแพทย์ผู้ปฏิบัติการใน ฉัตร-พีร คลินิก มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ ดูแลรักษาอาการที่เกี่ยวกับใบหน้า เส้นผม ผิวพรรณ โรคผิวหนังทุกชนิด และเลเซอร์ด้านผิวหนัง ด้วยความรู้ความชำนาญที่ผ่านการศึกษาตามมาตรฐานการฝึกอบรมจากสถาบันผลิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังในประเทศไทย และได้รับวุฒิบัตรตจวิทยา หรืออนุปริญญาตจวิทยาโดยแพทยสภา/กระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมที่ใช้ประกอบการรักษาผ่านการวิเคราะห์พิจารณาอย่างถ้วนถี่เป็นอย่าง ดีจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง "Dermatologist" นี่คือเหตุผลว่าทําไมการรักษาผิวหน้า และผิวพรรณ ควรรักษาโดย "Dermatologist" แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง (Dermatologist)


พ.ญ. ฉัตรบงกช เขมาชีวกุล 

เวลาตรวจ

จันทร์-อังคาร  13.00 น. - 19.00 น.

ศุกร์   13.00 น. - 19.00 น.

เสาร์   13.00 น. - 19.00 น.
น.พ. พีรพงษ์ สุดสงวน 

เวลาตรวจ

พุธ - พฤหัส  13.00 น. - 20.00 น.

เสาร์   17.00 น. - 20.00 น.